Ανάλυση και στόχοι του προγράμματος


Η ανάγκη δημιουργίας προγράμματος εφήβων στη Θεσσαλονίκη

Από τις διάφορες έρευνες και από τα στοιχεία των οργανισμών αντιμετώπισης της εξάρτησης είναι γνωστό ότι αυξάνεται η χρήση ουσιών από εφήβους στη χώρα μας, τόσο όσον αφορά τον αριθμό αυτών που δοκιμάζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους μία ουσία όσο και εκείνους που εμπλέκονται σε επίπεδα κατάχρησης και εξάρτησης.
Η αντιμετώπιση του φαινομένου σε αυτή την ηλικία προϋποθέτει συντονισμένη προσπάθεια τόσο σε επίπεδο πρόληψης - έγκαιρης παρέμβασης όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Οι προσπάθειες δε αυτές είναι αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα Κέντρα τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σφαιρικά και μακροπρόθεσμα.
Η αντιμετώπιση της χρήσης στην εφηβεία είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να ανακόψει σε πρώιμο στάδιο την πορεία της εξάρτησης και να προλάβει έτσι τη χρόνια και συστηματική χρήση με τις καταστροφικές συνέπειές της για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία.
Μέχρι σήμερα τέτοιου είδους υπηρεσίες λειτουργούν μόνο στην Αττική, με αποτέλεσμα έφηβοι και οικογένειές άλλων περιοχών της χώρας να είναι αποκομμένοι από τις πηγές βοήθειας ή να υποχρεούνται να μετακινηθούν στην Αθήνα, πράγμα δύσκολο και συχνά ανέφικτο. Η έλλειψη υπηρεσιών για εφήβους στη Θεσσαλονίκη έχει επισημανθεί άλλωστε πολλές φορές από όλους τους φορείς της πόλης.
Τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α αξιοποιούν τη γνώση και την πείρα που αποκομίζουν από τη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρήσης και της εξάρτησης για τη διαμόρφωση προτάσεων πρόληψης. Οι προτάσεις αυτές μεταφέρονται μέσα από ένα ζωντανό διάλογο με την τοπική κοινωνία και καταλήγουν σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με πολιτιστικό, οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Στόχος και του νέου αυτού προγράμματος είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως πυρήνας πρόληψης κατά των ναρκωτικών, συνεργαζόμενο με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου στον τομέα αυτό. Στην προσπάθεια πολυεπίπεδης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, το πρόγραμμα θα έχει το πλεονέκτημα ότι
α) ανήκει και μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα ενός πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών, με διεθνή αναγνώριση στο τομέα της τοξικοεξάρτησης.
β) μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν τη θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη, την επαγγελματική κατάρτιση, την πρωτογενή πρόληψη, την έρευνα, την εκπαίδευση επαγγελματιών κ.ά..
Το Ανοικτό Πρόγραμμα Εφήβων Θεσσαλονίκης του ΚΕ.Θ.Ε.Α (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) έχει σχεδιαστεί για να καλύψει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ως πρόγραμμα υψηλής προτεραιότητας στην εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών (2002-2006).

Οι στόχοι του προγράμματος εφήβων

Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών που θα αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία των υπαρχόντων προγραμμάτων για εφήβους (ΣΤΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΣΗ), το πρόγραμμα θα καλύψει τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας. Οι υπηρεσίες του προγράμματος θα παρέχονται δωρεάν σε εξωτερική ημερήσια βάση και θα προϋποθέτουν τη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας του εφήβου.
Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην επανασύνδεση των νέων με την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο ή στην ενίσχυση των σχολικών τους επιδόσεων, καθώς απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή ένταξη.

Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος

Η οικογένεια αποτελεί κρίσιμο και σημαντικότατο παράγοντα θετικής έκβαση κάθε παρέμβασης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήση ουσιών στην εφηβεία όπως φαίνεται από τα ερευνητικά πορίσματα και την εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι έφηβοι χρήστες και εξαρτημένοι ζουν με την οικογένειά τους και η στήριξή τους από αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα βοήθειας τόσο για την ένταξη ενός εφήβου στη θεραπεία όσο και για την ολοκλήρωσή της. Η συστηματική συμβουλευτική στήριξη και θεραπεία σε οικογένειες εξαρτημένων εφήβων ή εφήβων που κάνουν χρήση ουσιών θα παρέχεται, ανεξάρτητα από τα αν οι έφηβοι είναι ενταγμένα στη θεραπευτική διαδικασία.