Δωρεές


Για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο του Ανοιχτού Θεραπευτικού Προγράμματος Εφήβων «ΑΝΑΔΥΣΗ» ο λογαριασμός δωρεών είναι:

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 223/296230-64

Το Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων «ΑΝΑΔΥΣΗ» ευχαριστεί θερμά όλους τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ενισχύουν το έργο του με χορηγίες και με χρηματικές ή εμπράγματες δωρεές. Προσφορές που στηρίζουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται στην «ΑΝΑΔΥΣΗ» για παροχή υποστήριξης σε έφηβους - μετέφηβους χρήστες και τις οικογένειές τους.