Επικοινωνία

Τηλέφωνα @ Fax

  • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310253537, 2310253534, 2310253538
  • Fax: 2310260847
  • Fax λογιστηρίου: 2310253451

E-mail

 info@kethea-anadysi.gr