Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης

Η συμμετοχή της οικογένειας στην προσπάθεια που καταβάλλει σε έφηβους ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρήσης θεωρείται απαραίτητη και πολύτιμη. Για το λόγο αυτό, παρέχονται υπηρεσίες στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του έφηβου και αφορούν ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ενημέρωση μέσα από σεμινάρια που σχετίζονται με τη φιλοσοφία των προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τη χρήση, την εφηβεία και την στάση της οικογένειας. Οι παραπάνω υπηρεσίες απευθύνονται σε οικογένειες ανεξάρτητα αν ο έφηβος χρήστης είναι ενταγμένος στην θεραπευτική μονάδα.