Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων


Στον Συμβουλευτικό Σταθμό Εφήβων γίνεται η πρώτη επαφή του έφηβου με το πρόγραμμα. Μέσα από τις διαδικασίες των ομάδων του Σ. Σ έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το πρόγραμμα και την φιλοσοφία του, να συμμετέχει σε δραστηριότητες και συζητήσει τα θέματα που τον ή την απασχολούν.
Στόχοι του Σ. Σ είναι η σταδιακή μείωση και η αποχή από τη χρήση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του στο δεύτερο στάδιο της θεραπείας που είναι η Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα.